Contact

Agenda: - Lezing 'Vogelakkers voor akkervogels' door Henk Jan Ottens

Data:
30-01-2018
20:00 - 22:30
Locatie: Fort Giessen te Giessen
Dinsdag 30 januari:
Lezing 'Vogelakkers voor akkervogels' door Henk Jan Ottens
 


Henk Jan Ottens is als onderzoeker werkzaam voor de Werkgroep Grauwe Kiekendief en heeft een naam opgebouwd als akkervogeldeskundige van het eerste uur. Hij is specialist in het onderzoek naar de veldleeuwerik en vanuit zijn functie is hij intensief betrokken bij projecten rond agrarisch natuurbeheer.  Kortgeleden werd hij door Werkgroep Avifauna Drenthe vereerd met de ‘Drentse Vogelpries’.
Akkervogels als patrijs, veldleeuwerik en grauwe gors zijn de afgelopen decennia in hoog tempo uit Nederland aan het verdwijnen. Om deze vogels op het platteland te kunnen blijven zien en horen, is een omslag nodig naar minder intensief landgebuik.
Ottens behandelt tijdens deze lezing de akkervogels die in Nederland voorkomen en vertelt over nut en noodzaak van zogenaamde ‘vogelakkers’. Ook geeft hij een resultatenoverzicht van de beschermende maatregelen die tot nu toe reeds genomen zijn. 
Plaats: Fort Giessen, aanvang 20.00 uur.