Contact

Boerenland Vogelfestival

14-04-2018
Vooraankondiging: BOERENLAND VOGELFESTIVALReserveer donderdag 14 en zaterdag 16 juni alvast in uw agenda. Dan zal de weidevogelwerkgroep het Boerenland Vogelfestival organiseren om 20 jaar Weidevogelbescherming in de streek feestelijk te vieren. Meer informatie volgt.