Contact

Prijs tijdens de Rabobank Clubkas Campgne!

02-05-2018
Zoals u misschien weet bestaat de Weidevogelbescherming in het Land van Heusden en Altena dit jaar twintig jaar. Op zaterdag 16 juni gaat Altenatuur daar op een feestelijke manier aandacht aan besteden met het 'Weidevogelfestival Altena'.
De Rabobank ondersteunt het initiatief van het festival met een ondersteuning van ruim achthonderd euro uit de Rabobank Clubkas Campagne. We gaan er alles aan doen om van het Weidevogelfestival Altena een onvergetelijk feest te maken, waarover nog lang nagepraat zal worden.