Contact

Nieuwe rode lijst voor Dagvlinders!

02-03-2019
Carola Schouten, Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit heeft de nieuwe Rode Lijst Dagvlinders vastgesteld. Op deze lijst staat welke vlinders nu bedreigd zijn of in die categorie zouden kunnen komen.

Rode Lijst Dagvlinders 2019


Het oranje zandoogje stond in 2006 niet op de Rode Lijst, maar nu wel.

De Vlinderstichting heeft het basisrapport hiervoor gemaakt. Rode Lijsten worden elke tien jaar door het Rijk geactualiseerd en vastgesteld; op zaterdag 2 maart 2019 hebben De Vlinderstichting en het Ministerie van LNV de nieuwe Rode Lijst Dagvlinders gepresenteerd tijdens de Landelijke Dag van De Vlinderstichting.

Volgens de Rode Lijst Dagvlinders 2019 zijn:

  • 15 soorten verdwenen uit Nederland
  • 12 ernstig bedreigd
  • 10 bedreigd
  • 7 kwetsbaar
  • 3 gevoelig

Slechts 29 soorten (38%) zijn niet bedreigd.

Lees verder op https://www.vlinderstichting.nl/rode-lijst-2019