Contact

Strokenteelt in Giessen

23-09-2019
De Agro-Natuubeheergroep van Altenatuur, Liniewerkers van Brabants Landschap, de
Campus in Almkerk en Rens Kolf, pachter van de natuurgronden in de Struikwaard, starten een strokenteeltproject.
Op de akker achter de Kerk van Giessen wordt een hectare zomertarwe, 1000 m2 voederbieten, 1000 m2 aardappelen in stroken geteeld, waarbij de gewassen ook nog eens gescheiden worden door een strook grasklaver.
Voor de tarwe en voederbieten zijn al afnemers gevonden. Voor de aardappelen zoeken we bewoners aan de Maasdijk en de Sluis bij Andel om een aantal vierkante meters te pachten voor de prijs van€ 3,50/m2/seizoen. De minimale pachtoppervlakte is 10 m2.
We rekenen op een opbrengst van minimaal 2 kg per m2. Dit jaar is dat meer dan 3 kg.
Ter vergelijking: bij de supermarkt kost nu een kg aardappelen € 2,35.
De aardappelen krijgen alleen maar mest van groenbemesters. Dus geen kunstmest en geen
dierlijke mest. De rassen worden zo gekozen dat er ook niet gespoten gaat worden tegen fytoftora.

Er worden drie rooidata ( vroeg, midden en laat) vastgesteld waarbij de pachters uitgenodigd worden om mee te doen en hun oogst daarna mee naar huis te nemen. Uiteraard kan er ook voor gekozen worden deze te laten bezorgen.
We nodigen dus eerst de aanpalende bewoners van de Struikwaard uit om mee te doen. Immers zij kunnen bijna dagelijks het groeiproces van hun aardappelen volgen en zij kunnen gewoon eens langs hun akkertje lopen, en zo extra landschapsbeleving ondergaan.
Ook via de nieuwsbrief van Altenatuur wordt van het groeiproces verslag gedaan. Na 1
december kunnen ook andere bewoners van de gemeente Altena meedoen.
Voor deelname kan het inschrijfformulier gebruikt worden. U kunt het invullen op de site en direct versturen. Daarna krijgt u antwoord.