Contact

Natuurwerkdag 2019

02-11-2019
Altenatuur actief op de Landelijke Natuurwerkdag!
Ook dit jaar doet Altenatuur weer mee aan de Nationale Natuurwerkdag. We gaan aan de slag in de griend op de Noordoever van de Wijde Alm bij Uitwijk. De bermen en houtopstanden langs het fietspad aan de Wijde Alm zijn eigendom van onze vereniging. Op de Natuurwerkdag hopen we de driejarige cyclus voor de griend weer af te ronden: de stoven worden afgezaagd en de takken worden opgeruimd.
We werken van 08:30 tot 13:00 uur.
De locatie is: de Poortweg te Uitwijk, Noord-brabant
We verzamelen op de parkeerplaats langs langs de Wijde Alm, te bereiken via de Poortweg te Uitwijk, Noord-brabant
Dit jaar is het Thema van de Natuurwerkdag Biodiversiteit. Grienden zijn karakteristieke houtopstanden op de komkleigronden van het rivierengebied. Vanaf midden 19e eeuw werden ze aangeplant om te voorzien in een behoefte aan wilgentenen en geriefhout. De Griendcultuur bestaat uit het afzetten van de wilgenstoven in cycli van 1 - 4 jaar, afhankelijk van welk type hout men wil oogsten. Afgezien van de momenten van terugdraaien van de successie door de beheercycli, vormen grienden oases van rust met een eigen biodiversiteit in flora en fauna. Reeën vinden er overdag rust. De Buizerd kan in een hoge overstaander broeden. Karakteristieke zangvogels die er voorkomen zijn matkop, winterkoning, heggemus en zwartkop. Daarnaast vormen grienden een goed biotoop voor amfibieën als bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander. De begroeiing tussen de wilgenstoven bestaat vooral uit ruigtekruiden als braam, hennepnetel en brandnetel. Ook worden er Groot heksenkruid en Gulden boterbloem aangetroffen. In het vroege voorjaar bloeien in de natte delen speenkruid en dotterbloem. Bijzonder zijn de lianen van de hop plant die tot metershoog de wilgen in kunnen groeien. De hop die in de 19e eeuw veel op kleine akkertjes werd geteeld voor de bierbrouwerijen, is verwilderd en houdt tot op heden stand in de grienden. Op de oude wilgenstoven groeien ook prachtige varens. Biodiversiteit is er ook in talloze kleine organismen: de wilgenstobben zijn begroeid met een veelheid van mos- en korstmossoorten, de landslakken als Clausilia's en in talloze soorten kleine insecten en andere ongewervelden.
 
We roepen leden en belangstellenden op om mee te doen op deze gezellige werkdag. Aanmelding graag via www.natuurwerkdag.nl  (zoek onder provincie Noord-Brabant naar de locatie Griend te Uitwijk, door als zoekwoord griend in te typen) zodat we weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen. Gereedschap, eten en drinken wordt voor gezorgd. Werkkleding(-handschoenen) en laarzen aanbevolen. Na aanmelding via de site, ontvangt u een bevestiging van uw deelname. De natuurwerkdag vormt de start van het werkseizoen van de Beheercommissie. We hopen met een grote groep een flinke oppervlakte aan griend aan te pakken. Doet u ook mee? Meld u dan aan.