Contact

14 Fort GiessenLigging: Fort Giessen ligt ten zuidwesten van het dorp Giessen, bereikbaar vanaf de Giessensesteeg.

Eigenaar/oppervlakte: Stichting het Noordbrabants Landschap, 9 ha.

Openstelling: Het fortterrein is niet opengesteld voor publiek. In de gebouwen en het omliggende natuurterrein wordt zoveel mogelijk de rust gehandhaafd. Enkele ruimten van het hoofdgebouw worden extensief gebruikt als verenigingsruimte door Altenatuur en de Archeologische Vereniging Land van Heusden en Altena. Op momumentendag worden er rondleidingen gegeven. Buitenom de fortgracht ligt een opengesteld wandelpad; het Koekkoekspad.

Karakteristiek: Fort Giessen is een fort uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie en werd gebouwd omstreeks 1880. Het omvat een kunstmatige heuvel waarop 3 bomvrije gebouwen staan met daaromheen een gracht en een gordel met weilanden. Het fortterrein wordt begraasd door schapen.


Het hoofdgebouw van Fort Giessen, de verenigingsruimte van Atenatuur

In 2016 is het Fort grondig gerestaureerd. Het gehele fort werd ontdaan van het grondpakket en kwam ook in de steigers. Op de gebouwen werd een waterdichte laag aangebracht.  De luiken werden vernieuwd en het metselwerk werd gerepareerd.

  

Alle inspanningen leverden een prachtig resultaat op.


Flora: Op de grazige hellingen van het fort groeien Knolboterbloem, Zachte ooievaarsbek, Vroegeling en Glad walstro. Op het terrein zijn enkele vogelbosjes aanwezig met Meidoorn, Sleedoorn en Gelderse Roos. In de ondergroei is Speenkruid en Look-zonder-look te vinden. In de oude, deels verweerde muren van het fort groeit de Muurvaren.look zonder look

Fauna: In de vogelbosjes op het fortterrein broeden Zwartkop, Boomkruiper, Fitis en Tjiftjaf. Boven de gracht wordt regelmatig het IJsvogeltje gesignaleerd. In de fortgebouwen overwinteren vleermuizen. De Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant inventariseert jaarlijks de soorten en aantallen. De Watervleermuis is met 60-70 exemplaren veruit het meest talrijk. Van de Baardvleermuis overwinteren ruim 10 dieren. De Gewone grootoorvleermuis is meestal met 1-5 exemplaren aanwezig. Eenmaal (2004) is een overwinterende Meervleermuis aangetroffen. In totaal brengen jaarlijks ongeveer 80 vleermuizen de winter door, waarmee Fort Giessen de op eenn na belangrijkste winterverblijfplaats van Brabant is.


Overwinterende Baardvleermuis