Contact

Agenda : - 'Is geloven groen? - een christelijk perspectief op natuurbescherming'

Categorie: Lezing
Data:
29-09-2022
20:00 - 22:00
Locatie: Fort Giessen, Giessensesteeg, Giessen

We starten dit najaar met een al eerder aangekondigde lezing. Deze zal verzorgd worden door Ds.  A.J. Molenaar.

Deze lezing gaat in op wat er vanuit het christelijk geloof te zeggen is over de omgang met onze planeet. Heeft de Bijbel, geschreven in een tijd dat de natuur een bedreiging was voor de mens, ook iets te zeggen voor deze tijd waarin de mens een bedreiging is voor de natuur? Hoe komt het dat christelijke partijen veelal niet de meest 'groene' waren/zijn? Is het vaak gehanteerde begrip 'rentmeesterschap' wel bruikbaar? Een peiling van achtergronden met een praktische toespitsing.

Aanmelden voor deze avond kan op altenatuur@gmail.com. Van harte welkom!

foto: Pixabay