Contact

2400 huismussen in Altena

02-02-2021
Tijdens de tuinvogeltelling is er dit jaar enthousiast geteld. 542 deelnemers uit Altena telden bijna 11.000 vogels en gaven hun telling door aan Vogelbescherming/Sovon. Bekijk het overzicht.
In Nederland zijn er dit jaar ruim 2,7 miljoen vogels geteld waarvan in Noord-Brabant ruim 372.000.  Grote getallen waardoor een duidelijk beeld ontstaat hoe het met de aantallen vogels in Nederland onderling gesteld is. Ook dit jaar staat de huismus weer op 1. Daarna volgen koolmees en pimpelmees. 
De aantallen in Altena wijken een beetje af van het landelijk beeld. Hier staat de huismus ook op 1 en de koolmees op 2 maar de merel is hier heel wat vaker gezien dan de pimpelmees en komt dus op 3. Vóór de pimpelmees en de vink komt bij ons de Turkse tortel op 4.

In het overzicht staan de aantallen tellers en vogels per dorp.