Contact

Jaar van de merel

11-01-2022
Tot de eeuwwisseling namen Merels toe, maar vanaf 2016 verdween bijna een derde van de populatie. Waarschijnlijk deels als het gevolg van het Usutu-virus, maar de precieze oorzaken weten we niet. Deze plotselinge afname is reden om de Merel beter te gaan onderzoeken; we weten opmerkelijk weinig over deze soort, terwijl hij dicht bij ons leeft. Daarom roepen Vogelbescherming Nederland en Sovon het Jaar van de Merel uit.

Samen tellen
Merels in de stad en in bossen op arme zandgronden laten al langer een achteruitgang zien. Waarom, is niet goed bekend. Vermindering van de hoeveelheid groen in de stad en ook in dorpen zou een rol kunnen spelen. Wellicht is er te weinig voedsel beschikbaar. Met de Merel- en Bessentelling proberen we daar meer over te weten te komen. Vanaf 1 januari kun je wekelijks de merels in je tuin tellen en de voedselbronnen waar ze gebruik van maken noteren.
Inloggen bij Sovon daarvoor is wel noodzakelijk.