Contact

Nieuwsbrief Voedselbossen Altena

03-06-2022
Dit jaar is er een nieuw kennisnetwerk gestart binnen Altenatuur dat zich richt op voedselbossen en eetbaar openbaar groen in Altena.
De kopgroep hiervan wordt gevormd door Mark Thur, Wijnand Veth, Roel Wigman en Thea Braun en heeft een eerste Nieuwsbrief opgesteld. Lees in deze uitgebreide Nieuwsbrief wat er allemaal mogelijk is.


foto: Pixabay.com

De noodzaak en het belang van permanent lokaal geproduceerd voedsel zien we elke dag steeds groter worden en daarom is het netwerk op zoek naar uitbreiding.

Voedselbossen kunnen een belangrijke rol vervullen in de vraag naar gezond voedsel en daarnaast ook een ecosysteemdienst leveren in de vorm van biodiversiteitsontwikkeling en CO2 opslag.
 
Het kennisnetwerk probeert een platform te zijn om partijen te verbinden. Daarom willen we
na deze aankondiging een digitale nieuwsbrief gaan uitbrengen over de ontwikkelingen die inmiddels in volle gang zijn. Ook willen we bijeenkomsten organiseren waarin kennis, vraag en aanbod bij elkaar kunnen komen.
 
Met de eerste particuliere grondeigenaren is het gesprek voor het realiseren van voedselbossen al in gang gezet. We hopen dan ook dat er snel vele voedselbossen aangelegd gaan worden.
 
Wie doet er mee? 
Iedereen die geïnteresseerd is, kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Heeft u grond en wilt u aan de slag met het aanleggen van een voedselbos, meld u zich dan zeker aan! Stuur hiervoor een e-mail naar voedselbossenaltena@gmail.com.