Contact

Agenda: - De regenwormen en hun functie en betekenis in het bodemecosysteem

Categorie: Lezing
Data:
23-01-2020
20:00 - 22:30
Locatie: Fort Giessen, Giessensesteeg, Giessen


'Wormenman' Jeroen Onrust promoveerde in 2017 in Groningen op een onderzoek naar de ecologie en het voorkomen van regenwormen in Nederlandse bodems. Jeroen vertelt: "Er zijn ongeveer 20-25 soorten die grofweg te verdelen zijn in twee groepen: rode wormen en grijze wormen. De rode wormen zijn de afbrekers van ruwe organische materialen die ze 's nachts aan de oppervlakte verzamelen. In deze groep bevinden zich ook de bekende pendelaars. De grijze wormen leven van bodemdeeltjes en fijner organisch materiaal dat al verder verteerd is."

Regenwormen zijn kleine wezens maar met een essentiële functie in de bodem. Ze zorgen voor een gezonde bodemstructuur en zijn een belangrijke voedselbron voor andere dieren o.a. weidevogels. Toedienen van grof organisch materiaal aan het oppervlak is cruciaal voor goed bodembeheer omdat dat de hoeveelheid rode regenwormen bevordert. Nooit eerder stonden regenwormen centraal in een lezing bij Altenatuur. Nu is uw kans om de landelijk specialist hierover te horen en te spreken.