Contact
Platbuik

15. Fort Altena

Natuurgebieden, forten en ecologische verbindingszones in Altena
Ligging:
Langs snelweg A27 en de Uppelse dijk.

Eigenaar/oppervlakte:
Stichting het Noordbrabants Landschap, 10 ha.

Openstelling:
Het fort is te bezichtigen op woensdagmiddagen en zaterdagen. Daarbuiten is het terrein niet opengesteld.

Karakteristiek:
Een van de forten uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Met name het torenfort maakt Fort Altena bijzonder.

Eén van de fort-gebouwen

Flora:
In het griendje voor het fort groeit de gewone dotterbloem en de zeldzame gulden boterbloem. Op het fort-terrein groeien knoopkruid, gewone margriet en knolboterbloem. Centraal staan enkele in het verleden aangeplante lindes die inmiddels een flinke omvang hebben bereikt.


In het voorjaar bloeien dotters in het griendje

Fauna:
In de winter zijn op de fortgracht regelmatig kuifeenden en wilde eenden te zien. Steeds vaker wordt ook de ijsvogel waargenomen. In de rietruigten langs de gracht broeden rietgors en kleine karekiet.

Terug naar Natuurgebieden.