Contact
Platbuik

2020 Nieuw Altena - tekst inspraakavond gemeenteraad Altena (2020-02-25)

Opiniërende Raad Altena in Almkerk 25 februari 2020
 
Geachte gemeenteraadsleden,
 
Namens Altenatuur geef ik u graag het volgende mee bij uw behandeling van de Concept Contouren notitie RES West-Brabant. U heeft per email onze berekening en toelichting ontvangen. We delen de tekening en deze presentatie ook op papier uit. Dat leest misschien makkelijker dan op de IPad.
 
Het voor u liggende voorstel van de Regionale Energie Strategie voorziet ongeveer in 30% van wat we moeten doen om Altena CO2-neutraal te krijgen in 2050. Het is een mooie eerste stap maar ons pleidooi is om in 2030 al voor 100% te gaan.
 
Volgens uw eigen enquête maakt twee-derde van de Altenaren zich zorgen over het klimaat. Genoeg om serieus verder te gaan met de verduurzaming. Tegenstanders zijn er ook. Het is aan u om te besluiten voor een vitaal en leefbaar Altena voor uw en ons nageslacht.
Deze totaalopgave RES is eigenlijk makkelijk te realiseren. Bij knooppunt Deil bouwt de gemeente West Betuwe - middels een wind coöperatie - nu 11 windmolens die groene stroom gaan leveren voor 45.000 huishoudens. Voor Altena zou dat genoeg zijn om groene stroom te leveren voor alle 22.000 woningen en alle 22.000 elektrische auto's die er straks zijn. De zonnevelden en windmolens zijn gemakkelijk te bouwen, de infrastructuur kan uitgebreid worden zoals er eerder een netwerk is gebouwd en de elektrische auto's worden in steeds grotere aantallen gebouwd en gekocht.
We hebben een goede mix van zon en wind nodig. Zon in de zomer en wind vooral in de winter.
 
Altena kan veel geld verdienen door in te zetten op schone energie. Door werkgelegenheid en subsidies. In plaats van geld naar Rusland (gas) en Saoedi-Arabië (olie) te sturen geven we het aan onze eigen mensen die hier lokaal aan het werk gaan.
 
De boeren kunt u ook helpen door ze naast voedsel ook energie te laten oogsten. Door zon-natuur-velden aan te leggen op hun land wat aan natuurgebieden grenst. Dat is ook goed voor een grotere biodiversiteit. Meer insecten, betere bestuiving van planten en meer vogels.
 
De energietransitie gaat hoe dan ook gebeuren. Of we pakken als eiland zelf de regie en gaan nu over tot actie. Dan verdienen we er zelf geld aan als gemeente en als gemeenschap. Of laat u de grote internationale bedrijven straks bepalen hoe Altena er uit gaat zien en hoe zij er met ons geld vandoor gaan?
 
Vandaar onze berekening en visualisatie om zo snel mogelijk te investeren in de volledig benodigde energietransitie voor ons eiland. Met beproefde en betaalbare technieken. De opbrengsten kunnen worden gebruikt om bewoners en bedrijven te helpen bij het noodzakelijke besparen op energie. 
 
De windmolens en zonnevelden vinden wij ook niet mooi. Daarom vinden we een goed gedragen ruimtelijk ordeningsplan heel belangrijk. Op 26 maart willen we op Fort Giessen bespreken hoe de zonnevelden, windmolens en productiebosjes het beste geplaatst zouden kunnen worden in het landschap en ten opzichte van de dorpen en het stadje.
 
JanDerk Stegeman en ik beantwoorden graag uw vragen.
 
Wij wensen u veel wijsheid en moed toe bij uw besluitvorming. Als u de planeet Aarde wilt behoeden voor een klimaatramp is nu snel actie geboden.

Namens Altenatuur, 
Goof van Vliet
25 feb 2020