Contact

Zoogdieren

Nieuw Zoogdieronderzoek

Sinds september 2016 doen we, in samenwerking met de zoogdiervereniging en de ANV (Agrarische Natuurvereniging AltenaBiesbosch) ook onderzoek aan kleine marterachtigen, de wezel en de hermelijn. Beide soorten hebt u misschien ooit één keer in uw leven zien rennen langs de slootkant of zien oversteken over de weg. Ze zijn niet algemeen in het Land van Heusden en Altena en de waarnemingen die geregistreerd zijn, zijn zeer schaars. Vanaf 1980 zijn er 5 (!) waarnemingen van de Hermelijn en 26 van de Wezel bekend. En dan vaak ook nog alleen omdat ze overreden waren. Zijn ze nu echt superzeldzaam of zien we ze maar zelden omdat ze een verborgen bestaan leiden en dan ook nog vooral 's nachts actief zijn? 

In het kader van een pilot-onderzoek naar de effecten van Agrarisch Natuurbeheer (pilot ANLb) op het voorkomen van allerlei dier- en plantensoorten worden momenteel 4 transecten in het buitengebied onderzocht op het voorkomen van Wezel en Hermelijn. Dat doen we met een vijftal enthousiaste leden.

Methode
In kasten met camera-vallen, zogeheten Mostela's, waar de beestjes door heen lopen, worden ze opgenomen met een digitale camera. Ze worden daarbij gelokt door een voor hen welriekende visolie capsule. Beweging en warmte zijn de triggers om een opname van 30 seconden te starten. Zijn ze daarna nog in de kast dan start kort daarop weer een opname van 30 seconden.In de periode september-oktober 2016 zijn op 4 plaatsen in onze streek Mostelas uitgezet langs transecten. Een transect is 1500 meter lang en om de ca 150 meter wordt een opname-kast geplaatst.
De transecten zijn in overleg met de ANV, de landeigenaren en de Zoogdiervereniging vastgesteld. Doel van het onderzoek is om te kijken of Agrarisch Natuurbeheer een effect heeft op het voorkomen van zoogdieren. Twee transecten werden daarom gekozen in een gebied waar agrarisch natuurbeheer wordt toegepast, 2 andere aan de rand van agrarisch gebied waar geen beheermaatregelen worden genomen.De Mostela's worden in hoge vegetatie geplaatst zodat ze niet zichtbaar zijn voor passerend publiek. In intensief beheerd agrarisch landschap is langs sloot- en perceelsranden geen hoge vegetatie te vinden die voldoende dekking biedt. Daarom werd uitgeweken naar de grens tussen agrarisch gebied en Ecologische Verbindingszones, waar wel een opstelling van de opname-kasten mogelijk was. 

    

Na tien dagen werden de camera's en kasten weer uit het veld gehaald.Dan begint het spannende checken van alle opnamen die digitaal op het geheugenkaartje terecht zijn gekomen. Doelsoorten in het onderzoek zijn wezel en hermelijn, twee kleine marterachtigen die ik ooit in mijn jeugd, de jaren zestig/zeventig van de vorige eeuw nog wel eens zag maar waarvan de waarnemingen in de landelijke database voor de afgelopen decennia op enkele handen of slechts 1 hand (hermelijn) te tellen zijn. Zouden ze hier nog zitten?

In het archief/werkgroepen komen later de uitkomsten van ons onderzoek.