Contact

2018 Dag van de Duurzaamheid 10-10: verkiezingsgesprek

Waarom een verkiezingsgesprek over duurzaamheid in Altena?
 
Op 21 november kiest Altena een nieuwe gemeenteraad. Wij zijn als Altenatuur zeer bezorgd. Het terugdringen van de CO2 uitstoot gaat veel te langzaam, de vervuiling houdt aan. De temperatuur op Aarde stijgt veel te snel. 

In 2007 besloten de gemeenten die nu de gemeente Altena vormen:
 • 30% op CO2 te besparen
 • 20% van de energie schoon op te wekken in 2020. 
 
Het resultaat tot vandaag? 
 • CO2 uitstoot: 0% verminderd
 • Opgewekte schone energie 6%. 
 
In 2015 spraken bijna tweehonderd landen in Parijs met elkaar af om de stijging van de temperatuur onder de 2, maar liefst onder de 1,5 graad te houden.Dat is ambitieus, en vraagt om een bijdrage van iedereen. We liggen veel te ver achter op onze eigen doelstellingen en zeker die van het klimaatakkoord van Parijs. Vandaar de nieuwe acties vanuit het Groene Geheim van Giessen. 
 
10-10
We gebruiken de 10e van de 10e, de landelijke duurzaamheidsdag, om klimaatverandering op het eiland Altena beter en sneller te gaan bestrijden. Het vervangen van 'oude' fossiele energie door 'nieuwe' schone energie, vergt een nieuwe inrichting van ons landschap. 
In 2016 hebben wij al een berekening en tekening gemaakt voor alle bewoners (zie bijlage). 
 • Alle daken vol zonnepanelen;
 • Zonnevelden en windmolens;
 • Minder vlees op ons bord;
 • Elektrische auto's en vrachtauto's.  
Dat vergt ook een visie en moed bij de gemeente, die een belangrijke rol heeft in de duurzaamheid. Het nieuwe gemeentebestuur wordt geconfronteerd met een aantal zeer ingrijpende veranderingen in de samenleving. Het is de vraag hoe zij zich daarin op zal stellen. Zal zij alleen maar regels toepassen waardoor veel nieuwe ontwikkelingen worden geremd? Laat ze het aan andere organisaties over of pakt ze regie? Met de naderende verkiezingen is dit het moment om een verkiezingsgesprek over duurzaamheid te organiseren. 

Het Altena College, ons kennisbastion, heet ons hartelijk welkom. Met ongeveer 100 mensen, voeren we een gesprek om elkaar wijzer te maken: te kiezen politici, ambtenaren en koplopers op energie, voedsel, landbouw en mobiliteitsgebied. We gaan samen uitzoeken welke concrete maatregelen ons nieuwe bestuur als eerste moet nemen om Altena op langere termijn leefbaar te houden. Hennie Roorda, heemraad van waterschap Rivierenland dat in 2025 duurzaam wil zijn, zal het gesprek leiden. 
 
Wie doen mee? 
 • Agrarische Natuur Vereniging, 
 • ZLTO-Altena, 
 • woningcorporaties,
 • Brabants Landschap, 
 • energiecoöperatie DEcAB
 • ondernemers
 • bewoners
 Altena tv zal het filmen en uitzenden. De pers zal erover schrijven. Op YouTube onder de titel 'Groene Geheim van Giessen' zullen filmpjes te zien zijn van de koplopers. Op www.Altenatuur.nl is meer informatie te vinden.