Contact
Platbuik

5. Uitwijksche Veld

Natuurgebieden, forten en ecologische verbindingszones in Altena
Ligging:
Centraal in het komgebied tussen Woudrichem, Almkerk, Sleeuwijk en Uitwijk.

Eigenaar/oppervlakte:
Particulier, 80 ha.

Openstelling:
Niet vrij toegankelijk.

Karakteristiek:
Complex van grienden, weilanden en akkers. In het gebied zijn nog twee restanten van oude eendenkooien aanwezig.


Kan de Oranjetip dit gebied in de toekomst koloniseren?

Flora:
De grienden kennen een gevarieerde ondergroei met onder andere Smeerwortel, Bloedzuring, Hondsdraf en Grote brandnetel. In de slootkanten valt de Grote egelskop op.


De Houtpantserjuffer met vliegje als prooi

Fauna:
Vogelsoorten van bos en ruigten zijn volop aanwezig zoals Roodborst, Winterkoning en Tjiftjaf. Langs het afwateringskanaal is de Grote zilverreiger waargenomen. In het voorjaar broeden Grutto, Kievit en Veldleeuwerik in de weilanden grenzend aan het gebied.

Terug naar Natuurgebieden.