Contact
Platbuik

2018 Dag van de Duurzaamheid 10 oktober: Verslag gesprek op het AltenaCollege

Gesprek over duurzaamheid begint op gang te komen
 
Altenatuur liep al langer rond met het idee om van de Dag van de Duurzaamheid (ieder jaar op 10 oktober) een evenement te maken. Met de gemeenteraadsverkiezingen over anderhalve maand, was het dit jaar een uitgelezen kans. Koplopers, politici en andere betrokken inwoners als ZLTO-A, Altena Nieuwe Energie en de Agrarische Natuurvereniging kwamen bij elkaar in het Altena College. Ruim 100 mensen gingen met elkaar in gesprek. Het belangrijkste onderwerp: hoe maken wij Altena toekomstbestendig voor de kinderen van onze kinderen?

De opwarmer van de avond was een steengoed optreden van de debatkampioenen van het Altena College. Aan de hand van de vraag: 'Zijn we voor of tegen windmolens?' lieten de leerlingen zien hoe je pittig, inhoudelijk en met humor van mening kunt verschillen. Uiteindelijk waren ze het na acht minuten wel eens. Er moet iets gebeuren, of dat nou met de zon of met de wind is.

 
Leerlingen Altena college debatteren over windmolens op eiland Altena
 
 Goof van Vliet van Altenatuur liet zien dat er een grote klus voor ons ligt. Schone energie uit wind en zon in plaats van fossiele brandstoffen. Een rijkere natuur en een andere landbouwaanpak, voor ons eigen lijfsbehoud. Hoe pakken we dat met elkaar aan? Van Vliet roept op tot moedige, creatieve en volhardende gemeentebestuurders. En ambtenaren die ondernemers, boeren, bewoners helpen om professioneel de goede dingen te doen. Ook een eerlijke verdeling van lusten en lasten, en een goed rentmeesterschap.
 

Goof van Vliet, van Altenatuur, trapt af met één Aarde waar we het mee moeten doen

Op Altena is een aantal initiatieven en bedrijven koploper als het gaat om duurzaamheid. Twee van hen gaven hun visie op de toekomst. Henk Schouten van Schouten Europe is voor minder plantaardige en minder dierlijke eiwitten op ons bord. Dat kost wereldwijd veel minder grond en grondstoffen. Frank Manders, de tweede spreker, organiseert een race om de wereld met voertuigen op alternatieve energie in 80 dagen. Net als Jules Verne 140 jaar geleden. Manders is ervan overtuigd dat je mensen moet laten zien wat er wel kan, in plaats van dat je nadruk legt op wat er niet meer mag. Ook hij ziet een rol voor de gemeente bij het verduurzamen, omdat het inkoopbeleid van de gemeente grote impact heeft als duurzame keuzes de norm worden. 
 
In de pitch van de lijsttrekkers (Altena Lokaal, CDA, Christen Unie, Progressief Altena, SGP en VVD) stond het partijstandpunt centraal. Onder leiding van Hennie Roorda ontstond daarna een levendige discussie en werd duidelijk waar de overeenkomsten en verschillen tussen de partijen zitten. 
 

V.l.n.r. Roland van Vugt (CDA), Paula Jorritsma (PA), Philip den Haan (AL), Pim Bouman (VVD), Arjan Versluis (SGP) en Wijnand van der Hoeven (CU)

Filmverslag politiek

De opwek van duurzame energie werd uitgebreid besproken. Altenatuur heeft uitgerekend dat er op ons eiland 21 windmolens, 300 hectare zonnepanelen en 20.000 elektrische auto's aanwezig moeten zijn om in 2030 (of 2046) in onze eigen energiebehoefte te voorzien. Plus nog eens 6 grote windmolens van 8 MW op zee. Daarbij is de kans groot dat de provincie ons gebied aanwijst als gebied om windmolens te plaatsen voor de energiebehoefte van de steden. SGP, CU en Progressief Altena geven aan dat als windmolens nodig zijn, ze daar over willen praten. CDA en VVD zoeken liever andere oplossingen en Altena Lokaal is nog bezig met het energievraagstuk in kaart te brengen. 
 
Cees de Bas, van Altena Nieuwe Energie, gaf aan dat voor een energieneutraal Altena alle opties open moeten blijven: 'Het is geen kwestie van kiezen voor het een of het ander. Geen enkele van de maatregelen is in zijn eentje voldoende. Het moet niet 'of dit of dat' worden, maar en - en - en. En dan maatschappelijk georganiseerd, zodat de opbrengsten in Altena blijven.' Op 1 november komt er een Verkiezingswijzer. Daarin staat niet of de partijen voor of tegen windmolens en zonneparken zijn. Onbekend is of je daar dan uit mag afleiden dat alle partijen het over de energietransitie eens zijn. Als het niet zo is hebben ze nog een aantal weken om dat duidelijk te maken.
 
Op You Tube 'Groene Geheim van Giessen' zijn filmpjes te vinden Op Facebook en www.altenatuur.nlfoto's en verslagen en op www.altenanieuweenergie.nlstaat alle informatie lokaal opgewekte energie.
 

Vlag met tak Kerkeinde Sleeuwijk