Contact
Platbuik

Altena Nieuwe Energie

'Altena Nieuwe Energie', samen de allergroenste. 

In najaar 2016 ontstond het idee om de productie en verkoop van duurzame energie in eigen hand te nemen. Een oproep van de gemeenten om mee na te denken over de toekomst van Altena, bracht zo'n 200 mensen uit alle kernen bij elkaar. Uit deze groep kwamen veel mooie ideeën voor een duurzame, ondernemende gemeente. Een gemeente waar mensen samen werken aan onze toekomst. Mensen uit zes van de visiegroepen gingen om tafel met de vrijwilligers van DEcAB *). De eerste aanzet voor 'Altena Nieuwe Energie' (toen nog zonder naam) werd in die tijd bedacht.


Voor een duurzaam en zelfredzaam ALTENA. Voor nu én straks!


'Altena Nieuwe Energie' is dus een initiatief voor en door inwoners van Altena. We willen een CO2 neutraal Altena achter laten, dat zelfredzaam en onafhankelijk is. 

Olie en aardgas zijn in vreemde handen en ontregelen het leven op de wereld. Waarom zouden de grote energiereuzen en hun aandeelhouders aan ons moeten verdienen? Laten we het samen zelf gaan doen. Geef Altena dus nieuwe energie, en ga mee om!

Wij zijn geen bedrijf. 'Altena Nieuwe Energie' is een coöperatie. Dat verschil is belangrijk. Een bedrijf wil winst maken, een coöperatie wil een doel bereiken. Met de opbrengst van de verkoop gaan we duurzame initiatieven realiseren of steunen. 

We zijn gestart met de verkoop van groene stroom en gas. In Nederland opgewekt, zonder winstoogmerk. Groener bestaat niet. Dat doen we samen met zo'n 40 andere coöperaties, onder de naam 'om | nieuwe energie'. Al deze coöperaties zijn actief bezig met de opwek van duurzame energie op eigen bodem. 

Het team op het hoofdkantoor is klein en pragmatisch. Met nog geen 15 mensen kopen ze de stroom en het gas in en verzorgen ze marketing en de ICT die hoort bij de in- en verkoop. Het mooie aan deze samenwerking: hoe meer klanten, hoe goedkoper.

Bestuur

Het bestuur van de coöperatie bestaat uit 5 personen. 

Cees de Bas; voorzitter
Ienze Koekkoek; secretaris
Bas van Breugel; penningmeester
Sander van der Stelt; lid

Naast het bestuur is er een klankbordgroep. Een soort 'denktank' van mensen die ingeschakeld wordt om mee te denken over projecten.
 
Voor meer informatie: www.altenanieuweenergie.nl

*)Duurzame Energie coöperatie Altena Biesbosch. Opgericht door Altenatuur.