Contact

Plantenwerkgroep

De Plantenwerkgroep

 
Sinds 2013 kent Altenatuur een Plantenwerkgroep.Een groep plantenliefhebbers die het leuk vind om de wilde planten in het Land van Heusden en Altena wat beter te bekijken en in kaart te brengen. Jaarlijks worden daarvoor enkele activiteiten georganiseerd.
 
Gebiedsinventarisatie
Elk jaar wordt een gebied uitgekozen om te inventariseren. De inventarisatie bestaat uit een aantal bezoeken, verspreid door het jaar, waarbij alle plantensoorten worden genoteerd. In de regio zijn genoeg interessante, gevarieerde en dus soortenrijke natuurgebieden om uit te kiezen. Hoewel veel soorten al bekend zijn, worden er altijd wel verrassende vondsten gedaan. Regelmatig is het nodig een soort te determineren.

      

De verzamelde gegevens worden doorgegeven aan FLORON, de landelijke organisatie die onderzoek naar planten stimuleert. Onder andere de Alm, Struikwaard en het Pompveld zijn de afgelopen jaren op deze wijze geïnventariseerd.
 
Excursie
Om ook mooie soorten te zien die niet in onze eigen streek voorkomen wordt in het late voorjaar een excursie georganiseerd. Onder andere de Voorne's Duin en de Sliedrechtse Biesbosch zijn al bezocht.

      

Gebieden met een zeer rijke plantengroei en dus een mooie gelegenheid de soortenkennis aan te vullen.
 
Eindejaars plantenjacht
Sinds enkele jaren wordt deze landelijke activiteit georganiseerd door FLORON. Het doel is te bekijken welke plantensoorten midden in de winter (kerstvakantie) nog bloeien. De zachte winters, die we tegenwoordig vaak meemaken, zorgen ervoor dat dit opvallend veel soorten zijn. De plantenwerkgroep heeft al enkele keren meegedaan. Vooral in bebouwd gebied blijken in de winter nog bloeiende planten te vinden.

       
 
Interesse om mee te doen? Neem contact op via altenatuur@gmail.com