Contact

13. Duyls Bos

Natuurgebieden, forten en ecologische verbindingszones in Altena
Ligging:
Langs de Duijlweg, met een extra ontsluiting aan de Midgraaf.
Voor actuele openingstijden zie de website: https://duylsbos.nl/


Eigenaar/oppervlakte:
Eigenaar Bosperceel: Jan van Mersbergen, 1.12 ha.
Eigenaar percelen Noord en Zuid: Staatsbosbeheer, 2.53 ha.
Stichting Duyls Bos beheert alle percelen: 3.65 ha.


Karakteristiek:
Natuur- en cultuurhistorie vinden elkaar in het Duyls Bos en verrassen bezoekers in elk jaargetijde.


Flora:
Cultuurhistorie in een museumhuisje, ouderwets bakhuis, veldkapel en nog meer wordt omlijst door de inheemse flora die is aangeplant.

   

In het vroege voorjaar bloeien de stinzenplanten en later ouderwetse planten zoals kaardenbol, aster, papaver en dotterbloemen.Het Duyls Bos was van oorsprong een populierenbos, deze werden gebruikt voor de klompenmakerij. Toen het Duyls Bos in 1977 aangekocht werd stonden er 110, nu nog een goede 50. Deze reuzen zijn aangeplant in 1953 en zijn intussen ruim 35 meter hoog. Gedurende de jaren zijn er veel inheemse bomen aangeplant zoals lijsterbes, veldesdoorn, walnoot, eik en wilg.
Fauna:
Op Zuid is een bijen- en vlindertuin gerealiseerd die veel insecten lokt.Ook veel vogelsoorten vinden een schuilplaats in het Bosperceel of de bosschageranden op Noord en Zuid. De telling van voorjaar 2022 leverde 34 soorten op die nestelen in of rond het Bos.

Terug naar natuurgebieden.