Contact
Platbuik

10. Kornsche Boezem

Natuurgebieden, forten en ecologische verbindingszones in Altena
Ligging:
Langs de oude zeedijk (Kornsche dijk) tussen Dussen en Almkerk.

Eigenaar/oppervlakte:
Staatsbosbeheer, 40 ha.

Openstelling:
Vrij toegankelijk op wegen en paden.

Karakteristiek:
Moerassig natuurterrein met grienden, natte hooilanden op veenachtige bodem en rietlanden. Het is een oud boezemgebied dat vroeger als buffer diende als het overtollige water uit de polders niet op de Biesbosch geloosd kon worden. Bijzonder zijn de venige hooilanden waar veel zeldzame planten groeien.


De Moerassprinkhaan

Flora:
De meest bijzondere flora is te vinden in het hooiland aan de noordkant van het gebied. In het voorjaar kleurt dit geel van de dotterbloemen. Later in het jaar is massale bloei van Moeraskartelblad te zien. Ook Waterdrieblad, Grote ratelaar en Moeraszegge komen voor in het hooiland. Langs de bosranden zijn weelderige vegetaties ontstaan waarin Hop, Gewone valeriaan en Moerasspirea uitbundig groeien.


Zicht vanaf de Kornsche Boezem over Den Duyl

Fauna:
Het gebied is rijk aan bos en struweelvogels zoals Winterkoning, Tuinfluiter, Grote bonte specht, Groene specht, Fitis, Tjiftjaf. Ook Buizerd, Nachtegaal en Ransuil behoren tot de broedvogels. De waarde van het venige hooiland blijkt uit het voorkomen van de Moerassprinkhaan, de enige vindplaats van deze rode-lijst soort in deze regio. Kenmerkende libellensoorten zijn Glassnijder, Grote roodoogjufer, Variabele waterjuffer en Bruine glazenmaker. Soorten die hier allen in grote aantallen voorkomen. Het voorkomen van de zeldzame en beschermde Grote modderkruiper en Heikikker heeft dit gebied overeenkomstig met het Pompveld. Om die reden wordt een verbindingszone tussen deze gebieden aangelegd zodat de ongewenste isolatie wordt opgeheven.


De Ransuil broedt in de wilgenbossen

Terug naar Natuurgebieden.