Contact
Platbuik

1. Cloppenwaard

Natuurgebieden, forten en ecologische verbindingszones in Altena

Ligging:
Uiterwaard langs de Boven-Merwede, ten noorden van Werkendam.

Eigenaar/oppervlakte:
Dienst Domeinen (overheid), 25 ha.

Openstelling:
Vanaf de dijk loopt een pad naar de rivier.

Karakteristiek:
Vrij open uiterwaard. In het gebied liggen twee grote plassen welke door kleiwinning zijn ontstaan. Langs de rivier liggen zandstrandjes en een vrij hoge, zandige oeverwal.


Groepje krabbenscheerplanten in een van de kleiwinplassen

Flora:
Met name de plassen herbergen bijzonder plantensoorten: krabbenscheer, holpijp, zwanenbloem en gele plomp maken deel uit van de rijke waterplantenvegetatie. De oeverwal is rijk aan soorten met een voorkeur voor een droge, zandige bodem zoals zandmuur, zandhoornbloem, zeepkruid, akkerhoornbloem en het geel bloeiende vetplantje muurpeper.


Bloeiwijze van de zwanenbloem

Fauna:
In voorjaar en zomer zijn de Kleine karekiet en de Rietgors in de ruige oevers van de waterplassen te vinden. In de winter foerageren er vele kuifeenden, smienten en krakeenden. Het gewoon spitskopje, een kleine sabelsprinkhaan met voorkeur voor moerassen, komt talrijk voor in natte delen van het gebied. Op de rivierstrandjes spoelen schelpen van de exotische Aziatische korfmossel zeer talrijk aan.


Aziatische korfmossel

Terug naar Natuurgebieden.