Contact
Platbuik

Vogelwerkgroep

Vogelwerkgroep Altenatuur

De vogelwerkgroep bestaat uit een groep vrijwilligers met bijzondere interesse voor vogels. Al vele jaren houden we ons bezig om de vogelsoorten in onze streek te beschermen. Daarnaast gaan we er regelmatig op uit om onze kennis van de natuur te vergroten. Het is iedere keer weer verrassend wat onze omgeving te bieden heeft. Als we het hele jaar eens doornemen en kijken waar we ons mee bezighouden, dan kunt voor uzelf beoordelen of het iets voor u is.

Weidevogelbescherming

Al vroeg in het voorjaar wordt een grote groep vrijwilligers van de weidevogelbescherming bij  elkaar geroepen om de taken en zoekgebieden onderling te verdelen. Met een klein groepje worden de landbouwpercelen in de maanden april, mei en juni gecontroleerd en wordt er gekeken of er broedparen aanwezig zijn. Samen met de eigenaar van de grond wordt er gezocht naar beschermende maatregelen.  Ieder jaar komen we vele nesten tegen o.a van kievit, grutto, wulp, scholekster en tureluur. Uit de media heeft u wel kunnen opmaken dat het met onze weidevogels niet goed gaat, terwijl Nederland een belangrijk gebied voor de weidevogels is. Het merendeel van de Europese gruttopopulatie broedt in ons land. Het is altijd een heel bijzondere ervaring als je die jonge vogels in de weide ziet lopen. Voor info kunt u terecht bij de coördinator van de weidevogelbescherming, Len Bruining, email: weidevogelbescherming@hotmail.com Grutto. Foto: Hans Nederveen


 

Akkervogels

De laatste jaren zaaien boeren randen in met verschillende kruiden. Die randen worden goed bezocht door allerlei kleine akkervogels, zoals de graspieper, vink, kneu, groenling en vooral de veldleeuwerik. Wij gaan regelmatig die akkerranden tellen.


Graspieper. Foto: Robert Kastelijn


 

Steenuilen

In de maand mei gaan we de steenuilenkisten controleren. In het hele Land van Heusden en Altena hangen er meer dan 100 kisten. Ieder jaar tellen we weer meer kasten waar  de steenuil in broedt. We maken dan ook regelmatig vreemde gebeurtenissen mee. Dit jaar kwamen we bij een kist en die was leeg. De eigenaar van het erf vertelde dat hij regelmatig een steenuiltje bij de kerkuilenkast zag zitten. Wij de ladder op en wat schetst  onze verbazing: in die hele grote kerkuilenkast lag een klein steenuiltje. Normaal bestaat een nest met steenuilen uit drie of vier jongen. Later worden al die gegevens doorgegeven aan het Brabants Landschap


Steenuiltje 23 mei 2011. Foto: A&P+L


 


Kerkuilen

Iets later met broeden is de kerkuil. Ook daar hangen in het hele gebied veel kasten. De kerkuil is vaak trouw aan zijn territorium en vele jaren achter elkaar broedt hij in dezelfde kast. Het gebeurt ook regelmatig bij een goed muizenjaar dat de uil nog een tweede broedsel voortbrengt. Rinus Punt, de uilenman van de streek, moet regelmatig de ladder op, want die nesten hangen vaak hoog in de schuur. Ook geeft Rinus regelmatig les op de basisschool om daar de kinderen de liefde voor de uilen bij te brengen.

 Kerkuil. Foto: H. Kraaijkamp.
Oeverzwaluwen

In de zomer is het altijd leuk om met je verrekijker te kijken naar de oeverzwaluwwand, Deze wand hebben we in 1996 wegens een schenking in de Struikwaard kunnen zetten en al snel werd hij ontdekt door de oeverzwaluwen. Het aantal nesten varieert van 60 tot 120. We hebben daar ieder jaar wel wat werk aan, want we moeten na het broedseizoen de nesten weer vullen met zand. Op een zaterdagmorgen is er dan een groepje van een man of zeven of acht bezig met het vullen van de gaten. Lekker werken op een prachtige plaats. Al een aantal jaren broedt er ook een ijsvogeltje.

 

Werkzaamheden aan de oeverzwaluwwand. Foto: H. Kraaijkamp

Trekvogeltelling

En dan komen er de tellingen aan. In oktober tellen we mee met de trekvogeltelling georganiseerd door de Vogelbescherming. Op een zaterdag tellen we dan op een vaste plaats wat daar voorbijkomt. Hoogtepunten de afgelopen jaren waren de koereiger, grote groepen koperwieken (duizenden) en de rode wouw. Verder was het heel leuk om te zien hoe de zilverreigers gebruik maakten van de aalscholvers om een visje mee te pakken. Als u nog niet zoveel van vogels weet dan is het heel leerzaam om daarbij aanwezig te zijn.


Trekvogeltelling Polder Malta oktober 2013 Foto: A&P+L

PTT-telling

Een van de laatste activiteiten van het jaar is de PTT-telling. Op twintig vaste plaatsen tellen we dan gedurende vijf minuten welke vogels je daar tegenkomt. Er zijn groepen bij die dit al meer dan 25 jaar doen.PTT-telling december 2010. Foto: A&P+L

Roofvogels

In 2011 zijn we ook begonnen om vier keer in een jaar roofvogels te tellen. Ook die tellingen leveren iedere keer weer verrassingen op. Zo zien we zowel de blauwe als de bruine kiekendief. Ook zagen we een aantal ransuilen in een boom en van de zomer kwamen we een paar keer de boomvalk tegen.


Foto: A&P+L

Excursies

Om onze kennis op peil te houden organiseren we regelmatig een excursie. Een vaste excursie gaat in de winter naar Zeeland toe en eindigt aan de Brouwersdam waar we afscheid nemen van de zeehonden en soms een bruinvis.

 
Texel april 2011. Foto A&P+L

 

Als u dit leest en uw interesse is gewekt, neem dan contact met ons op. U bent van harte welkom om samen met ons iets te betekenen voor onze eigen omgeving.

Arie van de Herik, voorzitter van de vogelwerkgroep