Contact
Platbuik

2015 Groene Geheim van Giessen (2015-2017)

Klimaatverandering, grondstoffen en schone energie

Het onder ogen zien van de klimaatverandering, het schaars worden van grondstoffen en er werkelijk wat aan doen blijkt een taaie klus. Veel mensen beseffen nog niet dat er zeer ingrijpende veranderingen aankomen. Denk bijvoorbeeld aan het nul-op-de-meter maken van alle woningen, het vervangen van alle benzine/dieselauto's door elektrische auto's en fietsen en het fors verminderen van de vleesconsumptie. Dat zijn geen dingen voor onze kleinkinderen maar al voor onszelf!
 
Als Altenatuur wilden we, naast de activiteiten van de Duurzame Energie coöperatie Altena Biesbosch (DEcAB) en het Kringloopcentrum een aantal bijzondere acties opzetten om de aandacht voor een leefbare wereld en een vitaal Altena te vergroten. Dat noemden we het Groene Geheim van Giessen.

                           

Over vergroting van de natuurlijke rijkdom, het versnellen van schone energie en het bekender maken van het groene Fort Giessen. We richtten ons vooral op het verenigen van positieve krachten.
 
In 2015 hebben we in april een 'feestelijke natuurdag' georganiseerd op Fort Giessen waar 700 tot 1000 mensen op af zijn gekomen. Ze hebben kennis gemaakt met tal van verschillende organisaties die actief zijn  in het groene circuit.
 
In oktober hebben we een kijktocht langs 21 goede voorbeelden georganiseerd waar het ging over het terugdringen van CO2-uitstoot en het versneld toepassen van schone energie. De filmpjes zijn te vinden op You Tube (groene geheim Giessen) en die zijn veel bekeken. www.youtube.com/watch?v=qNf_g45UEBY
De belangrijkste conclusie is dat we als natuurvereniging de schijnwerper goed op de grote structurele veranderingen op onze Aarde hebben gericht. En die raken ook ons gebied.


Klimaatconferentie Verenigde Naties in Parijs

We hebben veel gehad aan de kennis die publiek werd rond de klimaatconferentie van de VN in december 2015. Vooral de klimaatwandeling van Urgenda naar Parijs heeft zeer interessante filmpjes opgeleverd over de noodzaak tot verandering maar ook welke mogelijkheden daarvoor zijn. Bijvoorbeeld over de landbouw, mobiliteit, energie neutrale gebouwen, de rol van de kerken. Op YouTube zijn ze allemaal te vinden bij Urgenda.
Marjan Minnesma wandelde ook 20 kilometer op ons eiland, van de pont van Sleeuwijk naar het Biesboschmuseum. Vanzelfsprekend hebben wij meegelopen en van de gelegenheid gebruik gemaakt om veel van elkaar te leren. Natuurlijk hebben Johan Koekkoek en Marjan Minnesma kennis met elkaar gemaakt. Zij als belangrijke duurzaamheidskoploper in Nederland en Johan als een heel gemotiveerde op ons eiland.


 

Lezingen, workshops en concrete activiteiten

In 2016 zijn we verder gegaan met het organiseren van bijeenkomsten over schone energie en een gezonde aarde. Een bijzondere was de aandacht die we geven hebben aan duurzaamheid in de Toekomstvisie van de nieuwe gemeente Altena. Om daar meer body aan te geven hebben we samen met allerlei ikoongroepen en energie-organisaties in september een workshop georganiseerd over hoe wij zelf in onze schone energie kunnen voorzien. (zie afbeelding hierna) Voor de 22.000 huishoudens zouden we volledig schoon kunnen zijn met isolatie, 7 windmolens op het eiland Altena, 2 grote op zee, 100 hectare zonnepanelen op daken en zonnevelden en 22.000 elektrische auto's. (Met de bedrijvigheid en maatschappelijke organisaties er bij worden de getallen 20 molens, 6 molens op zee en 300 hectare zonnepanelen.) DEcAB heeft dit uitgewerkt in een realiseerbaar ikoonproject om een gemeenschappelijk Energiebedrijf op te richten.In het licht van minder vlees eten is in het najaar van 2016 een zeer druk bezochte lezing van Henk Schouten (van Schouten Europe uit Giessen) georganiseerd over vleesvervangers. Dat was ook een soort workshop: hij had allerlei producten meegenomen om te proeven. Met boeren uit de streek, Altenatuurders en een spreker van de Universiteit Wageningen is een workshop over natuur inclusieve landbouw gehouden in het voorjaar van 2017. Ook boeren beseffen dat ze niet door kunnen gaan met de veel te intensieve landbouw. Niet alleen de natuur, ook de grond gaat er aan kapot.
 
Fort Giessen zelf proberen we als voorbeeld voor schone energie in te richten. We gebruiken stroom van eigen zonnepanelen, we gebruiken warmte van heatpipes en van hout wat we kappen. We zorgen voor aansluitpunten voor elektrische auto's. We verwachten dat juist leden van Altenatuur snel op elektrische auto's en fietsen zullen overstappen J. Fort Giessen gebruiken we om met groepen de transitie naar een rijkere natuur en schone energie te bespreken. Het is een centrum van kennisvergroting en educatie.