Contact
Platbuik

't Altenatuurtje

Drie keer per jaar verschijnt het ledenblad van Altenatuur: 't Altenatuurtje. Via 't Altenatuurtje worden de leden op de hoogte gehouden van allerlei zaken die spelen op het gebied van natuur, milieu en landschap met betrekking tot het Land van Heusden en Altena. 

Hieronder ziet u enkele voorbeelden van de opmaak en inhoud.
Alle uitgaven staan verderop in het Archief!


     

Vaste rubrieken zijn onder andere 'Van het bestuur', waarin een van de bestuursleden een stukje schrijft over wat hem of haar bezighoudt of motiveert. De Jeugdrubriek, waarin een natuurfenomeen of diergroep voor de jongere lezers wordt besproken en een overzicht met bijzondere (vogel)waarnemingen in de voorgaande periode in de streek.

Enkele voorbeelden.

Regelmatig worden stukken gepubliceerd over natuur en landschapsbeleid zoals Ruimte voor de Rivier, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, Landgoederen, de Flora- en Faunawet, of over milieuzaken waaronder de kwaliteit van het oppervlaktewater en het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
Het grootste deel van het ledenblad wordt echter gevuld met artikelen over de natuur: Inventarisatieverslagen van bepaalden gebieden die kunnen gaan over planten, mossen, vogels, amfibieën, vissen en insecten maar ook excursieverslagen en informatieve stukjes over bijvoorbeeld een opvallende soort of bijzondere waarneming.