Contact

Milieu en Klimaat

Nieuw Altena - SMART RURALS

De druk om de klimaatverandering te stoppen wordt steeds groter. Nederland heeft in 2019 een Klimaatakkoord vastgesteld om in 2030 49% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990 en in 2050 op 95% uit te komen.

Dat is een gigantische opgave.

Nederland is verdeeld in 19 regio's die voor 1 juni 2020 een concept Regionale Energie Strategie (RES) bij het Rijk in moeten dienen. Daarin moet staan hoe de regio haar opgave denkt te kunnen uitvoeren, in eerste instantie tot 2030. De gemeente Altena hoort met 18 andere gemeenten tot de regio West-Brabant.

In 2019 heeft Altena zelf een Energietransitienota vastgesteld.

Altenatuur heeft daar een reactie op geschreven. Kern daarvan is dat het te langzaam gaat omdat de gemeente geen windmolens wil en eigenlijk ook niet voldoende zonnevelden.

Hier vindt u de resultaten van heel wat denkwerk!