Contact
Platbuik

Vleermuizen

Vleermuizen in het Land van Heusden en Altena

In Nederland leven zo'n 800.000 vleermuizen. Omgerekend betekent dat, dat er zo ongeveer bij elke 21 Nederlanders 1 vleermuis moet wonen. Nu gaat deze berekening natuurlijk niet helemaal op, omdat er veel vleermuizen buiten de bebouwde kom 'wonen'.
Ondanks het hoge aantal vleermuizen worden ze relatief weinig waargenomen. Logisch, want als de vleermuizen actief worden is het donker en zijn de meeste mensen al weer binnen!
Zo nu en dan komt het voor dat vleermuizen voor 'overlast' zorgen. Bijvoorbeeld als een vleermuis zich heeft laten insluiten of als hij, via een spleet, een zolder heeft gevonden om te verblijven. In zulke gevallen kunnen particulieren aankloppen bij hun eigen gemeente. Ze vragen dan om hulp bij problemen met vleermuizen. Tegenwoordig heeft de gemeente dan de mogelijkheid om te verwijzen naar een (regio)lid van het 'Netwerk Noord-Brabant voor meldingen van vleermuizen en steenmarters'.
Komt u in een situatie dat vleermuizen u hinderen, bijvoorbeeld in huis, dan kunt u ook contact opnemen via altenatuur@gmail.com.

Vleermuisonderzoek

Op diverse plaatsen in ons land wordt er vleermuisonderzoek gedaan. Dit onderzoek wordt gecoördineerd door de Zoogdiervereniging. De zoogdierwerkgroep van Altenatuur doet daar ook aan mee.
Sinds 2014 voeren we jaarlijks metingen uit met een batlogger langs vaste trajecten in Altena. De gegevens (calls) die we verzamelen worden eerst door ons gecontroleerd en op naam gebracht. Na deze tijdrovende klus weten we welke vleermuizen we hebben gehoord en waar ze zich bevonden. Daarna worden de gegevens doorgestuurd naar de Zoogdiervereniging. Ook daar worden ze nogmaals gecontroleerd en dan verstuurd naar het CBS.


Wintertellingen Fort Giessen

Iedere winter wordt er door de vleermuizenwerkgroep Noord-Brabant een telling gedaan in de gebouwen van Fort Giessen. Het fort is een goede overwinteringsplaats voor de kleine zoogdieren. In het fort zijn ze verzekerd van een vorstvrije overwinteringsplaats. Ook de luchtvochtigheid, heel belangrijk voor vleermuizen, is er op een hoog peil. 
Tijdens de tellingen zijn de volgende vijf soorten waargenomen: baardvleermuis, bruine grootoorvleermuis, gewone dwergvleermuis, meervleermuis en watervleermuis. (Zie ook Fort Giessen bij 'Natuurgebieden').De tellingen geven aan dat het fort en met name de ondergrondse delen, belangrijk zijn voor de vleermuizen.

Vleermuizen in woningen

Vleermuizen verblijven vaak in gebouwen. Dat kunnen openbare gebouwen zijn maar ook woonhuizen. Ze maken gebruik van hele kleine openingen om een rustplaats te vinden. Zo wonen ze onder de dakpannen, achter luiken of betimmeringen en vaak ook in spouwmuren.
Wanneer er tegenwoordig een gebouw gesloopt gaat worden moet er eerst gekeken worden of er ook vleermuizen in het gebouw wonen. Als dat het geval is moet er vervangende huisvesting worden gezocht. Ook kan er in het nieuwe gebouw gezorgd worden dat er weer een plaatsje is voor de vleermuis.
Een mooi voorbeeld is de bouw van een appartementencomplex in Woudrichem in 2017. De appartementen kwamen er op de plaats waar eerst huizen stonden. In die woningen woonden ook vleermuizen. 
In samenwerking met Altenatuur heeft Woonlinie daar voor een oplossing gezorgd. Tijdens de nieuwbouw zijn er op verschillende plaatsen in de muren van de nieuwe gebouwen nestkasten gemetseld door aannemer P. van Leeuwen.