Contact
Platbuik

2. Sleeuwijkerwaard

Natuurgebieden, forten en ecologische verbindingszones in Altena

Ligging:
Uiterwaard langs de Boven-Merwede, ten noorden van Sleeuwijk.

Eigenaar/oppervlakte:
Stichting het Noordbrabants Landschap, 60 ha.

Openstelling:
Vrij toegankelijk op wegen en paden.

Karakteristiek:
Ruig begroeide uiterwaard met overwegend wilgenbos, struweel en rietmoeras.


Het bont zandoogje vliegt vooral langs de randen van het wilgenbos

Flora:
De wilgenbossen en struwelen zijn vrij soortenarm. De ondergroei bestaat voornamelijk uit ruigtekruiden zoals gewone smeerwortel, grote brandnetel, hondsdraf en hennepnetel. Plaatselijk groeien sleedoorn en rode kornoelje. In lage delen met rietbegroeiing komt plaatselijk de spindotter voor, een variant van de gewone dotterbloem die uitsluitend voorkomt in het zoetwatergetijdengebied. Op een rivierkrib groeit de zeldzame Engelse alant.


De weidebeekjuffer wordt steeds vaker gezien langs de rivier

Fauna:
De vogelfauna van het gebied bestaat vooral uit bos- en struweelvogels waaronder zwartkop, fitis, tuinfluiter, roodborst en tjiftjaf. Geregeld wordt ook de groene specht gehoord. Het bont zandoogje is een dagvlinder die vaak zonnend langs de paden kan worden gevonden.


Op de strandjes groeit de late stekelnoot

Terug naar Natuurgebieden.