Contact
Platbuik

Bestuur


Voorzitter J. (Jaap) van Diggelen 06-55570961  
Secretaris M. (Margo) van Beem 06-55772591 secretaris@altenatuur.nl
Penningmeester E. (Erik) Gouw 06-52728142 penningmeester@altenatuur.nl
       
Leden L. (Len) Bruining 06-22666910  
  M. (Marga) Oerlemans 06-20548893 weidevogelbescherming@altenatuur.nl
  W. (Wouter) van Rijsbergen 06-38045664 redactie@altenatuur.nl
  G. (Goof) van Vliet 06-28703838