Contact

Weidevogelgroep Altena is op zoek naar (nog meer) vrijwilligers

10-02-2020
De dagen gaan weer lengen, het weidevogelseizoen van 2020 staat voor de deur. Over niet al te lange tijd zullen de eerste kieviten met hun spectaculaire duikvluchten door het luchtruim buitelen.

Op dinsdagavond 25 februari wordt met de startavond op Fort Giessen de aftrap gegeven. De Provinciale Jaaravond is een week eerder op woensdag 19 februari op het Provinciehuis in Den Bosch. Zowel ervaren als nieuwe vrijwilligers zijn beide avonden van harte welkom om deze informatieve, maar ook gezellige avonden bij te wonen.
Dames en heren (jong en oud) die het komende voorjaar over vrije tijd beschikken en lekker buiten bezig willen zijn, worden uitgenodigd zich aan te sluiten bij de bestaande loopgroepen. De Werkgroep is met name in de polders rondom Veen dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Wie belangstelling heeft kan zich aanmelden door een mail te sturen naar altenatuur@gmail.com onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en emailadres.
Voor nieuwe vrijwilligers worden in samenwerking met het Brabants Landschap speciale cursusavonden georganiseerd. Tijdens deze cursus komen weidevogels, hun leefwijze, het landbouwbedrijf en de werkzaamheden van de boer aan bod. 
Weidevogelbescherming is een begrip geworden op ons eiland. Met de vondst van maar liefst 726 nesten in het voorjaar van 2019 werd een nieuw, nimmer geëvenaard record bereikt. Het enthousiasme onder de vrijwilligers en agrariërs is daarom onverminderd groot.