Contact
Platbuik

Afscheid Roel Wigman

14-01-2024
Zaterdag 13 januari hebben we afscheid moeten nemen van Roel Wigman als bestuurslid van Altenatuur. Door zijn verslechterde gezondheidstoestand is Roel verhuisd van Sleeuwijk naar Goirle en is hij niet meer in staat om de bijdrage te kunnen leveren die hij zou willen.

In de 4 jaar dat Roel met 'zijn' NIA (NatuurInclusiefAltena) aansloot bij Altenatuur heeft hij een onuitwisbare indruk op ons en vele anderen gemaakt en ontzettend veel dingen voor elkaar gekregen. De lijst die voorzitter Jaap van Diggelen tijdens zijn toespraak hield was lang en indrukwekkend. Het begon met het project 'Muggen weg in Sleeuwijk' in 2018, de oprichting van het NIA, het aansluiten van het NIA bij Altenatuur, het leggen van contacten bij de gemeente Altena, bijvoorbeeld voor het aanleggen van het park aan de Vlietstraat en het ophangen van de vogelkasten ter bestrijding van de eikenprocessierups. Zijn contacten op het gemeentehuis en goede relatie met oud-wethouder Roland van Vugt zorgde dat hij op veel vlakken werkelijk kon bijdragen aan een duurzamer, mooier en natuurinclusiever Altena! Zo heeft de gemeente vanaf 2020 1000 informatiemappen verstrekt aan nieuwe inwoners met de titel 'Samen maken we Altena natuurlijker'.De opsomming van zijn bijdrages is gigantisch, even beknopt:
- Plannen klimaatbos Sleeuwijk langs A27
- Natuurvriendelijke aanpassingen gebouw Andel (neststenen ed)
- Bermbeheer Sleeuwijk
- Visie Natuurinclusief Bouwen
- Advies diverse nieuwbouwprojecten Sleeuwijk
- Workshops Natuur inclusief Bouwen met Vogelbescherming
- Meedenken over faunapassages
- Eerste ideeën over Soorten Managementplan (SMP) n.a.v. isolatie vraagstuk ANE
- Natuurvriendelijke inrichting RWZI-terrein Sleeuwijk
- Advies natuurvriendelijke inrichting gemeentewerf Giessen
- Overleg natuurvriendelijke inrichting Nieuwbouwplannen
- Deelname aan netwerk Voedselbossen
- Inspraak bestemmingsplan uitbreiding bedrijventerrein Giessen
- Deelname besprekingen bomenbeleidsplan
- Advies Nieuwbouw De Linde Almkerk
- Meedenken Maaibeleid Bermen buitengebied
- Nieuwbouw Altena College: advies natuurvriendelijke aanpassingen
- Verdere uitwerking SMP

En dat allemaal met zijn fragiele gezondheid en lichamelijke beperkingen. Het kostte hem dan ook vaak veel energie. In de beginfase kon hij nog wel online deelnemen aan bestuursvergaderingen, maar later werd dat te veel en moest hij afhaken.
Het is met pijn in ons hart, maar met enorm veel respect dat we tijdens onze nieuwjaarsborrel afscheid namen van Roel.


Ook zijn vrienden van NatuurInclusiefAltena waren er en gaven een hartverwarmende toespraak in de vorm van een mooi gedicht.
Roel, wij wensen jou het allerbeste in Goirle en hopen dat je nog zoveel mogelijk uit het leven kan persen, het is je van harte gegund!