Contact

Eerste kievitsei in Altena

14-03-2024
Aan de Oude Weide Steeg in Babyloniënbroek vond Paul Raams, vrijwilliger van de loopgroep Genderen, vanmiddag (14-03) het allereerste kievitsei van Altena.
Raams, die samen met Wim Smits op weg was om de pompen van het naastgelegen plasdrasweiland te controleren stuitte per toeval op het nest, waar nog maar één eitje in lag.
Het is een nestje in opbouw. Kieviten beginnen pas met broeden nadat ze vier eitjes gelegd hebben, dat duurt gemiddeld zo'n 26 dagen.



De vondst is niet vroeg en niet laat, in 2023 werd het eerste nestje op 21 maart gevonden, een jaar daar voor was dat op 15 maart. Het weidevogelseizoen is hiermee daadwerkelijk begonnen!