Contact

Bijzonder vogeleiland in waterberging Kornsche Boezem

08-03-2021
In de waterberging bij de Kornsche Boezem drijft sinds kort een eiland dat speciaal bestemd is visdiefjes. De Hankse opa Jan Braat bouwde afgelopen winter samen met Bas Verhoeven en Niels van Pelt aan het unieke object. Afgelopen zaterdag werd het te water gelaten.
Met z'n drieën gingen de heren aan de slag. Er ging geen eindeloze bureaucratische procedure met een vergunningenstelsel aan vooraf. Een telefoontje met Waterschap Rivierenland was voldoende om van start te kunnen gaan. Met hout en tempex als drijfmateriaal kwam het eiland tot stand.

Bijzonder is dat de mannen op een kuub schelpen na gerecycled materiaal gebruikten dat ze her en der op de kop wisten te tikken. Het is precies de schelpenlaag die voor een gunstige broedgelegenheid zorgt. Rondom het eiland is een omheining van gaas bevestigd om te voorkomen dat ratten het eiland opklimmen en visdiefjongen in het water vallen. Nokvorsten zorgen voor de gelegenheid als schuilplaats.

    Met een bootje van het Brabants Landschap werd het naar de locatie gevaren waar het stevig verankerd werd.De visdief is een elegante vogelsoort die aan de kust en in waterrijke gebieden in het binnenland broedt. In een omgeving met voldoende water met kleine visjes leggen ze hun eitjes graag op een veilige plek. De vogels arriveren begin april. Vanaf die tijd kun je de slanke vogels boven het water zien fladderen om pijlsnel in het water te duiken om visjes te vangen.
Vanaf die tijd wordt het dus spannend of de vogels het eiland daadwerkelijk in gebruik zullen nemen.