Contact

Ondertekening Manifest Klimaatadaptatie

15-10-2021
Op 15 oktober ondertekende onze voorzitter Jaap van Diggelen namens Altenatuur het Manifest Klimaatadaptatie samen met 12 andere organisaties in Altena. Goed initiatief van de gemeente Altena in de persoon van wethouder Roland Van Vugt. Met de ondertekening spreken de organisaties af samen te werken aan een klimaatbestendig en waterrobuust Altena in 2050.

 

Door klimaatverandering wordt het natter, warmer en droger, en neemt de kans op overstromingen toe. Ook Altena is kwetsbaar. De partijen willen ervoor zorgen dat Altena ook in de toekomst een mooi en leefbaar gebied is.

Dat vraagt iets van iedereen. Deze partijen nemen het voortouw maar nodigen iedereen uit om mee te doen.

Klimaatadaptatiestrategie

De klimaatadaptatiestrategie geeft aan hoe Altena op de korte en lange termijn gaat werken aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. Kortom, bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering.Voor meer informatie klik hier.

terug naar NIEUWS