Contact

Bericht van overlijden Rob Mulder

15-01-2022

We zijn stil na het overlijden van Rob Mulder.

     

Rob is op 10 januari 2022 na een ernstige ziekte overleden. Wij hebben groot respect voor de wijze waarop hij het afgelopen half jaar het onvermijdelijke tegemoet is getreden. In het persoonlijke, als hij ons vertelde hoe het met hem ging, en in het doorgeven van zijn werk voor de vereniging. Zijn vaste voornemen was om zijn werkzaamheden goed over te dragen, en dat heeft hij waargemaakt. Hij bleef online de vergaderingen van de beheercommissie bijwonen, handelde zaken nog af of gaf ze door, tot in zijn laatste week toe.

Voor nummer 118 van ons verenigingsblad, 't Altenatuurtje, leverde hij een mooi verslag aan van de Natuurwerkdag op 6 november 2021 (blz. 8 en verder). Ontroerend en knap hoe hij hierin kort zijn persoonlijke situatie ter sprake bracht. Dit nummer van ons blad valt dit weekend (15 januari) of kort daarna, bij u in de brievenbus. Helaas heeft Rob dit niet meer mogen meemaken. Grote dank voor al het werk dat hij voor onze vereniging heeft gedaan!