Contact

2011

Terugblik 2011

Voor de weidevogels was het een moeilijk voorjaar. Door de extreme droogte in de maanden april en mei was er voor weidevogels als kievit en scholekster maar weinig voedselaanbod. De vogels konden moeilijk opvetten en ook de kuikens van de vogels die tot broeden gekomen waren vonden geen voedsel in de ontstane 'Sahara', ze werden prooi voor predatoren. De tweede legsels leken succesvoller, regelmatig zag je jonge pullen over de percelen hobbelen. Ook de grutto's en wulpen begonnen later met broeden. Een uitzondering was De Wijcksche Waard. Daar werd de ijsbaan onder water gezet en dat had grote aantrekkingskracht op weidevogels. Met succes hebben er weer vijf tureluurs gebroed. De gezinnen vonden hun voedsel in de 'plasdrasplas' en vlogen er rond tot je er tureluurs van werd.
Dit voorjaar was er voor het eerst sprake van collectief weidevogelbeheer in het Land van Heusden en Altena. En inderdaad, in en rondom de desbetreffende percelen werden volop alarmerende ouders gesignaleerd die hun broedsel verdedigden. Na de uitkomst van de nesten was het karakteristieke gedrag van de volwassen vogels waar te nemen die met hangende poten hun jongen bewaakten, die in het voedzame, lange gras betrekkelijk veilig op konden groeien. De percelen werden vanaf de zijlijn geobserveerd waarbij het voordeel was dat de vogels niet gestoord hoefden te werden. In twee gevallen was er sprake van last-minute beheer, waarbij het maaien steeds een week werd uitgesteld tegen de geldende subsidie omdat de jongen er nog rondscharrelden.
Toch was het ook weer stressen in die eerste weken van mei. Leden van de alarmgroep scheurden van hot naar her. Buiten de collectieve gebieden werd er ook volop gebroed door wulpen en grutto's. In samenwerking met gebiedscoördinator Meeuwis Millenaar werden er zeker twaalf contracten voor rustzones afgesloten rondom Oudendijk en tussen Woudrichem en Almkerk. Ook werden er weer nesten gevonden in onverwachte hoeken, zoals het Hulpgat bij Almkerk en Den Duijl bij Dussen.

Naast subsidie voor weidevogels is er ook provinciale subsidie die speciaal bestemd is voor akkervogels. De randen werden begin april ingezaaid, maar door de droogte kon het zaad maar moeilijk ontkiemen. Het is de vraag of de randen aantrekkelijk worden voor de akkervogels. De randen blijven zes jaar staan.