Contact

Terugblik weidevogels 2019

 

In hetzelfde jaar waarin onze minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten onze streek met een bezoek vereerde, vonden de vrijwilligers van de Weidevogelgroep Altenatuur een recordaantal nesten.

Minister Carola Schouten op bezoekMarjan van der Meij - Schouten bedankt de vrijwilligers namens haar zus Minister Carola Schouten.

Tussen haar drukke werkzaamheden vond onze minister tijd om er samen met haar zus Ageeth een middagje tussen uit te knijpen om met eigen ogen te kunnen aanschouwen hoe weidevogelbescherming er in de praktijk aan toe gaat. Een kleine delegatie ontving haar in juni op een stormachtige zaterdagmiddag aan het einde van een doodlopende boerenlandweg nabij Babyloniënbroek. 

         

         

Tijdens het gemoedelijke onderonsje luisterde de minister oprecht geïnteresseerd naar de ervaringen van de vrijwilligers. Als geen ander is zij op de hoogte van de teloorgang van de weide- en akkervogels in ons land. Maar in het land van Altena, de streek waarin ze zelf is opgegroeid, vinden onze vrijwilligers in tegenstelling tot veel weidevogelgebieden in Nederland nog altijd ieder jaar weer meer nesten. Het werd voor beide partijen een leerzame en genoeglijke middag.

Nieuwe mijlpaal aantal nesten

Wat we die middag nog niet konden vermoeden was de enorme toename van het aantal nesten die er in het afgelopen voorjaar gevonden werden. Twee jaar geleden werd het record gebroken met de vondst van 651 nesten, dit voorjaar werden er werkelijk flinke stappen gemaakt omdat er maar liefst 726 nesten gevonden werden, een absoluut record. Daar zijn dan ook zeker 85 vrijwilligers drie maanden druk mee in de weer geweest. Met name het aantal kievitsnesten valt op: van 451 nesten naar 540. Maar ook de scholekster herstelt zich van 30 naar 51 nesten. En dankzij de nieuw aangelegde plasdrasweilanden overtrof de tureluur zich het meest: van 7 naar 16 nesten.

Niet alleen het aantal nesten neemt toe. Ook het aantal vrijwilligers groeit door de jaren heen gestaag. Met de oprichting van een achtste loopgroep tussen Hank en Nieuwendijk werd een heel nieuwe polder ontdekt en in kaart gebracht. Nieuwe boeren dienden zich belangeloos aan en het einde lijkt nog niet in zicht.

Daarom: zegt het voort, zegt het voort: vrijwilligers hebben we nooit genoeg! Iedereen die van gezelligheid houdt en de natuur in het voorjaar een handje wil helpen, is van harte welkom om zich aan te sluiten bij onze enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligersgroep.

Tijdens de slotavond werden de cijfers bekend gemaakt. De zussen Marjan van der Meij - Schouten en Ageeth Scherff - Schouten staken de vrijwilligers na de bekendmaking namens hun beroemde zus met welgemeende complimenten een riem onder het hart, zie foto.